ติดถนนมิตรภาพ (ทล.2)
รหัสทรัพย์สิน : F16002
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
ราคา
51,300,000
บาท
kkpfg
รหัสทรัพย์สิน : F16002
ติดถนนมิตรภาพ (ทล.2)
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
51,300,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
รายละเอียดทรัพย์สิน
โรงงาน
1,958 ตร.ว. (4 ไร่ 3 งาน 58 วา)
ข้อมูลเบื้องต้น
149 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะที่ดิน รูปแปลงรูปหลายเหลี่ยม ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 2 ด้าน คือ ที่ดินด้านทิศใต้ติดถนนมิตรภาพ มีหน้ากว้างประมาณ 100.00 เมตร และที่ดินด้านทิศตะวันตกติดถนนบ้านดอน - บ้านเดื่อ มีหน้ากว้างประมาณ 76.00 เมตร สภาพที่ดินถมแล้ว ระดับที่ดินสูงกว่าถนนด้านหน้าประมาณ 0.50 เมตร
รายละเอียดสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารสิทธิ์
1. โกดังเก็บของ ไม่ระบุเลขที่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณไม่เกิน 300.00 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 12.00 x 15.00 เมตร
2. อาคารสำนักงาน ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น ระบุเลขที่ 149 ขนาดประมาณ 12.00 x 15.00 เมตร
3. ป้อมยาม ไม่ระบุเลขที่ ขนาดประมาณ 4.00 x 8.00 เมตร
4. โกดังเก็บของ ไม่ระบุเลขที่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณไม่เกิน 300.00 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 4.00 x 8.00 เมตร
5. โกดังเก็บของ ไม่ระบุเลขที่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณตั้งแต่ 300.00 ตารางเมตรขึ้นไป ขนาดประมาณ 40.00 x 60.00 เมตร

ค่าส่วนกลาง
-
เอกสารสิทธิ์เลขที่
ฉ.31966, 104110
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
ทำเลที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง
สถานศึกษา
} โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นข้อมูลโดยประมาณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บาท
บาท
%
%
ปี
บาท
บาท
บาท
ตั้งค่าการคำนวณใหม่
ผลลัพธ์การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ราคาทรัพย์สิน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
ระยะเวลากู้
0 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณอีกครั้ง
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
** หมายเหตุ **
1)
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง property.kkpfg.com เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น