ติดซอย 24 แลนด์
รหัสทรัพย์สิน : F16001
ผู้รับผิดชอบ : สุเมธ ตั้งมหาเมฆ
โทรศัพท์ : 02 165 5577
ราคา
85,000,000
บาท
kkpfg
แนะนำ
รหัสทรัพย์สิน : F16001
ติดซอย 24 แลนด์
บางเสาธง, สมุทรปราการ
85,000,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ : สุเมธ ตั้งมหาเมฆ
โทรศัพท์ : 02 165 5577
รายละเอียดทรัพย์สิน
โรงงาน
4,365 ตร.ว. (10 ไร่ 3 งาน 65 วา)
ข้อมูลเบื้องต้น
24/7-8 ซอย24 แลนด์ ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะที่ดิน รูปแปลงรูปหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างด้านทิศเหนือติดซอย 24 แลนด์ประมาณ 32.00 เมตร ติดที่ดินบุคคลอื่นประมาณ 84.00 เมตร ที่ดินมีความลึกประมาณ 160.00 เมตร สภาพที่ดินถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนด้านหน้า
สิ่งปลูกสร้าง มีจำนวน 6 รายการ
1. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดประมาณ 8.00 x 24.00 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 384.00 ตารางเมตร
2. อาคารโรงงานชั้นเดียว ขนาดประมาณ 24.00 x 94.00 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 2,256.00 ตารางเมตร
3. อาคารห้องน้ำพนักงาน ขนาดประมาณ 2.00 x 40.00 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 80.00 ตารางเมตร
4. อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม (หน้าสำนักงาน) ขนาดประมาณ 6.50 x 8.70 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 56.55 ตารางเมตร
5. อาคารโกดังชั้นเดียว ขนาดประมาณ 13.00 x 48.00 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 446.00 ตารางเมตร ส่วนต่อเติมสำนักงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 278.00 ตารางเมตร
6. อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม ขนาดประมาณ 19.00 x 36.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 551.50 ตารางเมตร

ค่าส่วนกลาง
-
เอกสารสิทธิ์เลขที่
ฉ.48081,53806,81101
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
ทำเลที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง
สถานศึกษา
} โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นข้อมูลโดยประมาณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บาท
บาท
%
%
ปี
บาท
บาท
บาท
ตั้งค่าการคำนวณใหม่
ผลลัพธ์การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ราคาทรัพย์สิน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
ระยะเวลากู้
0 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณอีกครั้ง
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
** หมายเหตุ **
1)
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง property.kkpfg.com เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น