ภายในโครงการเพรสิเดนท์ พาร์ค พาร์ควิว ทาวเวอร์
รหัสทรัพย์สิน : C21007
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
ราคา
535,000,000
บาท
kkpfg
รหัสทรัพย์สิน : C21007
ภายในโครงการเพรสิเดนท์ พาร์ค พาร์ควิว ทาวเวอร์
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
535,000,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
รายละเอียดทรัพย์สิน
คอนโดมิเนียม
5 ชั้น
7,199.1 ตร.ม.
ข้อมูลเบื้องต้น
99/397 ชั้น 1-5 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพาณิชยกรรมภายในโครงการเพรสิเด้นท์ พาร์ค พาร์ควิว ทาวเวอร์ เลขที่ 99/397 เป็นอาคาร 5 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 7,199.10 ตารางเมตร

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเพรสิเด้นท์ พาร์ค พาร์ควิว ทาวเวอร์ โดยข้อบังคับข้อที่ 22 ว่าด้วยเรื่องการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ว่าเจ้าของห้องชุดเลขที่ 99/397 มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในห้องชุดของตนเพื่อประกอบกิจการสโมสรกีฬาและบันเทิง/สันทนาการ ซึ่งประกอบด้วย ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยงและห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บของ ร้านเสริมสวยและห้องอาบน้ำแร่สำหรับสุภาพสตรีและบุรุษ สถานนวดตัว ห้องอบไอน้ำ ห้องซาวน่า ห้องอ่างน้ำวน ห้องเต้นแอโรบิค เครื่องออกกำลังกาย เครื่องตรวจรักษาการทำงานของหัวใจ เครื่องกลั่นเบียร์ขนาดเล็ก และร้านขายเบียร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกอบกิจการดังกล่าว

สิทธิ์ที่จอดรถ จอดได้ทั้งหมด 61 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น ชั้น B2 จำนวน 53 ช่อง และชั้น B3 จำนวน 8 ช่อง ช่องสิทธิ์หมายเลข 136-154, 181-191, 201-209, 219-225, 192-196, 199-201, 226-231, 135

ค่าส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางประมาณ 266,366.70 บาท / เดือน
เอกสารสิทธิ์เลขที่
ห้องชุดเลขที่ 99/397
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
ทำเลที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง
สถานศึกษา
} โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นข้อมูลโดยประมาณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บาท
บาท
%
%
ปี
บาท
บาท
บาท
ตั้งค่าการคำนวณใหม่
ผลลัพธ์การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ราคาทรัพย์สิน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
ระยะเวลากู้
0 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณอีกครั้ง
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
** หมายเหตุ **
1)
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง property.kkpfg.com เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น