ติดซอยไทยธานี 13
รหัสทรัพย์สิน : A20001
ผู้รับผิดชอบ : สุเมธ ตั้งมหาเมฆ
โทรศัพท์ : 02 165 5577
ราคา
7,500,000
บาท
kkpfg
แนะนำ
รหัสทรัพย์สิน : A20001
ติดซอยไทยธานี 13
คลองหลวง, ปทุมธานี
7,500,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ : สุเมธ ตั้งมหาเมฆ
โทรศัพท์ : 02 165 5577
รายละเอียดทรัพย์สิน
อพาร์ทเมนท์
59.4 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 59.4 วา)
61 ห้องนอน
61 ห้องน้ำ
ข้อมูลเบื้องต้น
73/164 ซอยไทยธานี 13 ถนนไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะที่ดิน รูปแปลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดินด้านทิศใต้ติดซอยไทยธานี 13 มีหน้ากว้างประมาณ 13.00 เมตร ที่ดินลึกประมาณ 18.30 เมตร สภาพที่ดินถมแล้ว ระดับที่ดินสูงกว่าระดับถนนประมาณ 0.50 เมตร
รายละเอียดสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารสิทธิ์ อพาร์ทเม้นท์ 6 ชั้นพร้อมส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า เลขที่ 73/164 เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,135.78 ตารางเมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม  พื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในแบ่งเป็น
  - ชั้นที่ 1 ห้องพาณิชยกรรม จำนวน 2 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัว, ห้องพักอาศัย จำนวน 6 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นที่ 2 ห้องพักอาศัย จำนวน 10 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นที่ 3 ห้องพักอาศัย จำนวน 10 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นที่ 4 ห้องพักอาศัย จำนวน 10 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นที่ 5 ห้องพักอาศัย จำนวน 10 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นที่ 6 ห้องพักอาศัย จำนวน 10 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
  - ชั้นดาดฟ้าส่วนต่อเติม ห้องพักอาศัย จำนวน 3 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
ค่าส่วนกลาง
-
เอกสารสิทธิ์เลขที่
ฉ.40488 40489
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
ทำเลที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง
สถานศึกษา
} โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นข้อมูลโดยประมาณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บาท
บาท
%
%
ปี
บาท
บาท
บาท
ตั้งค่าการคำนวณใหม่
ผลลัพธ์การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ราคาทรัพย์สิน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
ระยะเวลากู้
0 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณอีกครั้ง
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
** หมายเหตุ **
1)
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง property.kkpfg.com เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น