ป.ธนพร อพาร์ทเม้นท์
รหัสทรัพย์สิน : A15002
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
ราคา
18,900,000
บาท
kkpfg
รหัสทรัพย์สิน : A15002
ป.ธนพร อพาร์ทเม้นท์
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
18,900,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ : บุญเลิศ เดือนแจ่ม
โทรศัพท์ : 02 165 5577
รายละเอียดทรัพย์สิน
อพาร์ทเมนท์
6 ชั้น
245 ตร.ว. (0 ไร่ 2 งาน 45 วา)
93 ห้องนอน
94 ห้องน้ำ
ข้อมูลเบื้องต้น
45368 ซอยเตาอิฐ 2 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดตามเอกสารสิทธิ์
ที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ 6 ชั้น เลขที่ 17/3 เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 3,625 ตารางเมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลักษณะที่ดิน รูปแปลงรูปหลายเหลี่ยม ทิศเหนือติดซอยเตาอิฐ 2 มีหน้ากว้างประมาณ 24.50 เมตร ที่ดินลึกประมาณ 35.25 เมตร ที่ดินถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนด้านหน้า
สิ่งปลูกสร้าง เป็นอพาร์ทเม้นท์ 6 ชั้น มีส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า พื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในแบ่งเป็น
   - ชั้นที่ 1  ร้านค้าจำนวน 1 ห้อง ห้องสำนักงานจำนวน 1 ห้อง และที่จอดรถ
   - ชั้นที่ 2  ห้องพักอาศัย จำนวน 16 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
   - ชั้นที่ 3  ห้องพักอาศัย จำนวน 16 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
   - ชั้นที่ 4  ห้องพักอาศัย จำนวน 16 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
   - ชั้นที่ 5  ห้องพักอาศัย จำนวน 16 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
   - ชั้นที่ 6  ห้องพักอาศัย จำนวน 16 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน
   - ชั้นดาดฟ้าส่วนต่อเติม  ห้องพักอาศัย จำนวน 13 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวและโถงทางเดิน

ค่าส่วนกลาง
-
เอกสารสิทธิ์เลขที่
ฉ.33006
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
ทำเลที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง
สถานศึกษา
} โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นข้อมูลโดยประมาณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บาท
บาท
%
%
ปี
บาท
บาท
บาท
ตั้งค่าการคำนวณใหม่
ผลลัพธ์การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ราคาทรัพย์สิน
0 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
ระยะเวลากู้
0 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณอีกครั้ง
สนใจทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555
** หมายเหตุ **
1)
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง property.kkpfg.com เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและทำตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น