รายการทรัพย์โปร Hot Deal ภูเก็ต

ทรัพย์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

60 รายการ

รหัสทรัพย์ PS17011(30)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(6)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(36)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(15)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20.1 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20.1 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(13)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

21.9 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 21.9 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(2)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(4)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(5)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20.1 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20.1 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(4)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20.2 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20.2 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(27)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20 วา)

รหัสทรัพย์ PS17009(22)

โครงการพนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่

เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,700,000 ฿ 3,050,000

20 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 20 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(5)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)

รหัสทรัพย์ PS17011(38)

โครงการพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ 3

ถลาง, ภูเก็ต

ประเภท: อาคารพาณิชย์

฿ 2,800,000 ฿ 3,550,000

22 ตร.ว. (0 ไร่ 0 งาน 22 วา)